ביטוח מחלות קשות השוואה

ביטוח מחלות קשות

שיתוף הכתבה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
זמן קריאה: 4 דקות

חברות ביטוח בישראל מציעות ללקוחות ביטוח מחלות קשות כדי להיערך לכל תרחיש במצב הבריאותי שלהם. המטרה היא לרכוש פוליסת ביטוח שיש בה את מרב הכיסויים וכך במקרה צורך יוכל המבוטח לקבל ייעוץ וכספים מקסימליים.

לפני רכישת פוליסת בריאות חשוב להתייעץ עם גיל רוסבי כדי לקבל הכוונה לאופציה המיטבית המתאימה לאדם המסוים.

פוליסה של חברת כלל על ביטוח מחלות קשות:

מדיכלל מחלות קשות" נותנת פיצוי עבור גילוי מחלה קשה או אירוע חמור המשתייכים לאחת מתוך 33 מחלות המנויות בפוליסה.

הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.

המחלות הקשות המכוסות בפוליסה מחולקות ל – 4 קבוצות, וכן פיצוי למקרי "סרטן מוקדם" שאינם כלולים ברשימה, הפירוט המלא נמצא בפוליסה.

אפשר לרכוש פיצוי המגיע עד 600,000 ש"ח

מחלות קשות מקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר מתן הפיצוי. אין המשך כיסוי למחלה שניה.

מחלות מקבוצות 2 עד 4 מאפשרות קבלת פיצוי נוסף וזהה בגובהו, אם המבוטח חלה במחלה אחרת מתוך קבוצות 4-2, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.

דוגמה: חלית במחלה מקבוצה 3, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 4.

חריגים לכלל הזה: א. מחלת הסרטן מכוסה כמחלה שניה גם כאשר המחלה הקשה הראשונה הייתה סרטן, אך הפיצוי במקרה השני הוא רק 25% מגובה הפיצוי. ב. מחלה קשה ראשונה שהיא שבץ מוחי, יינתן כיסוי רק למחלה נוספת מקבוצה 4. ג. כשהמחלה הראשונה היא סוכרת נעורים אין כיסוי למחלה שניה שהיא תרדמת, איבוד גפיים או עוורון.

תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה. 180 יום למחלה שניה.

אין תקופת אכשרה לתאונה, במחלה ראשונה או שניה.

גיל הצטרפות: מגיל שישה חודשים ועד גיל 65.

גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל בגיל 70 מוקטן סכום הביטוח ב – 50% והפרמיה תשתנה בהתאם.

משך הביטוח הוא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת בסיום כל תקופה.

עלות חודשית 29.20 ₪.

פוליסה של חברת הראל

"מענקית זהב" של הראל היא תוכנית ביטוח המעניקה פיצוי חד פעמי עבור גילוי מחלה קשה או אירוע חמור.

הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.

ביטוח "מענקית זהב" כולל 39 מחלות, המחולקות ל – 4 קבוצות, הפירוט המלא נמצא בפוליסה.

אפשר לרכוש פיצוי הנע מ – 50,000 ועד 700,000 ש"ח

מחלות מקבוצות 2 עד 4 מאפשרות קבלת פיצוי נוסף וזהה בגובהו, אם המבוטח חלה במחלה אחרת מתוך קבוצות 4-2, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.

דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 3, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 4.

במחלות מקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר מתן הפיצוי.

הרחבת תשלום לסרטן השד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.

תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה.

180 יום למחלה שנייה.

גיל הצטרפות: מלידה ועד גיל 64.

גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל בגיל 65 מוקטן סכום הביטוח ב – 5% מידי שנה.

משך

הביטוח הוא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת בסיום כל תקופה.

עלות חודשית 48.80 ₪.

פוליסה של חברת מגדל

פוליסת "מזור מורחב" של מגדל היא ביטוח מחלות קשות. הביטוח נותן פיצוי בעת גילוי מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסה. רשימת המחלות הקשות במזור מורחב מכילה 44 מחלות ומצבים רפואיים, המחולקות לשתי קבוצות.

הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.

סכום הפיצוי שאפשר לרכוש מגיע עד 700,000 ש"ח.

מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי על מחלה מקבוצה זו.

מחלות המשתייכות לקבוצה 2 מאפשרות פיצוי למחלות קשות נוספות ללא הגבלה על מספרן, כל עוד אינן קשורות זו לזו בקשר סיבתי או אינן מחלות המנויות בפוליסה כמחלה אחת. יינתן מלוא גובה סכום הפיצוי שנרכש.

מחלת הסרטן מאפשרת פיצוי ראשון ושני למחלת הסרטן, בתנאי הפוליסה ותקופת אכשרה מיוחדת.

פיצוי חד פעמי בגובה 20% מסכום הפיצוי במקרה גילוי של טרום סרטן.

תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.

תקופת אכשרה למחלה שניה ושלישית: 365 יום מהמחלה הקודמת.

מועד הצטרפות: מגיל לידה ועד גיל 65.

גיל סיום הביטוח: 75 שנים. בגיל 70 מוקטן סכום הביטוח ב – 50% .

תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.

עלות חודשית 48.22 ₪.

פוליסה של חברת מנורה על ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות של מנורה מעניק פיצוי בעת איתור מחלה קשה או מצב רפואי הכלולים בפוליסת הביטוח. הפוליסה מכסה ארבעים מחלות, בחלוקה לשלוש קבוצות.

הפרמיה מחושבת לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.

אפשר לרכוש פיצוי בסכום מ – 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.

מחלות קשות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח ממשיך למחלה נוספות מכל הקבוצות, בתנאי שהן שונות מהראשונה ולא קשורות לה ולאחר תקופת אכשרה מיוחדת של 365 יום. הביטוח יסתיים לאחר מחלה שניה מקבוצה מספר 1

מחלה קשה מקבוצה 2: יהיה כיסוי למחלות נוספות אם הן מקבוצה 1 או מקבוצה 3 ולאחר תקופת אכשרה נוספת של 180 יום. אין פיצוי שני למחלה מקבוצה 2.

מחלה קשה מקבוצה 3: יהיה כיסוי למחלות נוספות מכל הקבוצות השונות מהמחלה הראשונה ולא קשורות לה. אין מגבלה על כמות המחלות הנוספות מקבוצה 3. המחלה השנייה לא תהיה קשורה לראשונה.

מחלה ראשונה ושניה שהן סרטן – יינתן פיצוי בגובה 100% מהסכום לשתיהן, בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך חמש שנים.

קיים פיצוי נוסף לסרטן מוקדם: ניתוח המטפל בסרטן הערמונית ומקרי סרטן צוואר הרחם וסרטן שד מקומי

קיים פיצוי נוסף וחד פעמי של 10% מסכום הביטוח למקרי ביטוח מיוחדים: מפרצת מוחית, הוצאת גלגל עין, צנתור כלילי טיפולי.

גיל הצטרפות: מגיל 15 יום ועד גיל 64.

ילדים יכולים להצטרף לפוליסה משפחתית עד גיל 17.

הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.

תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.

למחלה נוספת: 180 יום מאבחון המחלה הראשונה

אם הייתה מחלה מקבוצה 1: תקופת האכשרה למחלה נוספת תהיה 365 יום

תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים, עד לגיל סיום ביטוח.

העלות החודשית 35 ₪.

רכישה של פוליסת בריאות אינה עניין של מה בכך ולכן חשוב להעניק לכך את מלוא תשומת הלב ולהתייעץ עם גיל רוסבי כדי לקבל את ההכוונה הנכונה.

האם אתה זכאי להוזלה בביטוח הבריאות?

לחצ/י להתחלת בדיקה מהירה

אולי יעניין אתכם גם...

ביטוח מחלה קשה
מאמרים

ביטוח מחלה קשה

זמן קריאה: 2 דקות בעולם לא בטוח, היערכות למשברים בריאותיים בלתי צפויים היא יותר מסתם זהירות – היא חיונית. אף על פי שאף אחד לא אוהב להתעכב על האפשרות

איבוד יכולת לעבוד
מאמרים

איבוד יכולת לעבוד

זמן קריאה: 2 דקות דמיינו לעצמכם להתעורר יום אחד ולגלות שהדבר שלקחתם כמובן מאליו, חיי העבודה הפכו פתאום לאתגר מונומנטלי. איבוד יכולת לעבוד – זו מציאות קשה של אלפי

האם אתה זכאי להוזלה בביטוח הבריאות?

מלאו את הפרטים והתחילו את הבדיקה

היי אני גיל
ונבדוק יחד הוזלת ביטוח הבריאות ושיפור התנאים. שנצא לדרך?
נעים להכיר
זכאות להוזלת ביטחח הבריאות תלויה בגיל המבוטח מה גילך?
האם יש לך ביטוח פרטי?
סמן אלו ביטוחים יש לך כיום:
מה סך התשלום החודשי לביטוחים?
האם אתה משלם על הביטוחים באופן פרטי או שמקום העבודה משלם?
מה הסטטוס שלך?
מעולה,
לפי בדיקה שלנו ניתן להוזיל ולשפר את התנאים